Compost Erasmus
21 May 2023

Transnational Knowledge Sharing Meeting of the COMPOSTER Project was held in Spain

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Cartagena Teknik Üniversitesi’nde (Universidad Politecnica De Cartagena - UPCT, Spain) gerçekleştirildi. Toplantıya ÇOMÜ ekibinden proje koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan ve araştırmacılar Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır yanı sıra, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, Öğr. Gör. Burcu Kayacı, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz ve Dr. Savaş Gürdal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci ve Ziraat Mühendisi Emine Ekinci ile VšĮ "Žiedinė ekonomika" (Litvanya)’dan Domantas Tracevičius olmak üzere tüm proje ekibi katılım gösterdi.

Toplantının 15 Kasım 2022 tarihindeki ilk oturumunda Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Catalina Egea Gilabert, İnşaat ve Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Juan T. García Bermejo ve UPCT adına koordinatör Prof. Dr. Ángel Faz Cano açılış konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmaları ardından Prof. Dr. Yasemin Kavdır “Compost use in agriculture”, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz “Compost marketing tactics and strategies”, Prof. Dr. Ángel Faz Cano “Problematic of pig slurry management: valorization of slurry through advanced technologies”, Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu “Social contribution of the project: Stages of creating Widespread impact between the COMPOSTER and the producer”, Domantas Tracevicius “Plan for equipment and process for regional park composting site” ve Prof. Dr. Kamil Ekinci “Composting of opium poppy processing solid waste with poultry manure: effects of airflow rate on compostins losses” başlıklı birer sunum yaptı. Sunumlar ardından proje ekibi odak grup toplantısını gerçekleştirdi.

Etkinliğin izleyen günlerinde Murcia bölgesindeki kompost üretim çiftlikleri ziyaret edildi. Özel şirketler tarafından işletilen hayvan gübresi kompostlama tesisleri ve hayvan sıvı gübresi arıtma tesislerinde proje ekibine sahada çalışan akademisyenler, teknik personel ve şirket yetkilileri tarafından detaylı bilgiler aktarıldı. Kompost üretim tesislerindeki çalışmalar ardından İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia Bölgesi'nde bulunan San Pedro del Pinatar yerleşmesine gidildi. Salinas ve Arenales de San Pedro del Pinatar Bölge Parkı içinde bulunan, 20. yüzyılın başlarında, Mar Menor'un sularını tuz göletlerine aktarmak amacıyla inşa edilen yel değirmenleri ziyaret edildi. Daha sonra proje ekibi Molino de Quintín'in eteğinde, Avrupa'nın en büyük açık hava deniz suyu tedavisi alanı olarak kabul edilen Mar Menor'un ünlü çamur banyoları alanında gözlemler yapma fırsatı buldu.

COMPOSTER projesinin bir sonraki ulusötesi toplantısı Litvanya’lı partner VšĮ "Žiedinė ekonomika" evsahipliğinde Vilnius’ta gerçekleştirilecek.

 

 

30 Kas 2022

COMPOSTER Projesinin Ulusötesi Bilgi Paylaşımı Toplantısı İspanya’da Gerçekleştirildi

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Cartagena Teknik Üniversitesi’nde (Universidad Politecnica De Cartagena - UPCT, Spain) gerçekleştirildi. Toplantıya ÇOMÜ ekibinden proje koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan ve araştırmacılar Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır yanı sıra, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, Öğr. Gör. Burcu Kayacı, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz ve Dr. Savaş Gürdal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci ve Ziraat Mühendisi Emine Ekinci ile VšĮ "Žiedinė ekonomika" (Litvanya)’dan Domantas Tracevičius olmak üzere tüm proje ekibi katılım gösterdi.

Toplantının 15 Kasım 2022 tarihindeki ilk oturumunda Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Catalina Egea Gilabert, İnşaat ve Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Juan T. García Bermejo ve UPCT adına koordinatör Prof. Dr. Ángel Faz Cano açılış konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmaları ardından Prof. Dr. Yasemin Kavdır “Compost use in agriculture”, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz “Compost marketing tactics and strategies”, Prof. Dr. Ángel Faz Cano “Problematic of pig slurry management: valorization of slurry through advanced technologies”, Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu “Social contribution of the project: Stages of creating Widespread impact between the COMPOSTER and the producer”, Domantas Tracevicius “Plan for equipment and process for regional park composting site” ve Prof. Dr. Kamil Ekinci “Composting of opium poppy processing solid waste with poultry manure: effects of airflow rate on compostins losses” başlıklı birer sunum yaptı. Sunumlar ardından proje ekibi odak grup toplantısını gerçekleştirdi.

Etkinliğin izleyen günlerinde Murcia bölgesindeki kompost üretim çiftlikleri ziyaret edildi. Özel şirketler tarafından işletilen hayvan gübresi kompostlama tesisleri ve hayvan sıvı gübresi arıtma tesislerinde proje ekibine sahada çalışan akademisyenler, teknik personel ve şirket yetkilileri tarafından detaylı bilgiler aktarıldı. Kompost üretim tesislerindeki çalışmalar ardından İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia Bölgesi'nde bulunan San Pedro del Pinatar yerleşmesine gidildi. Salinas ve Arenales de San Pedro del Pinatar Bölge Parkı içinde bulunan, 20. yüzyılın başlarında, Mar Menor'un sularını tuz göletlerine aktarmak amacıyla inşa edilen yel değirmenleri ziyaret edildi. Daha sonra proje ekibi Molino de Quintín'in eteğinde, Avrupa'nın en büyük açık hava deniz suyu tedavisi alanı olarak kabul edilen Mar Menor'un ünlü çamur banyoları alanında gözlemler yapma fırsatı buldu.

COMPOSTER projesinin bir sonraki ulusötesi toplantısı Litvanya’lı partner VšĮ "Žiedinė ekonomika" evsahipliğinde Vilnius’ta gerçekleştirilecek.

 

 

05 Ağu 2022

COMPOSTER Projesinin Kick-Off Toplantısı Gerçekleştirildi

2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen “Encouraging Young Farmers to Produce Compost for Healthy Soil and Organic Food using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin açılış toplantısı 26 Temmuz 2022 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler proje ekibini ağırlayarak proje hakkında bilgi aldı ve ekibe başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu.

Toplantıya ISUBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı,  Türkiye Ulusal Ajansı’ndan uzmanlar Musab Alperen Şafak ve Onat Aydın, proje araştırmacısı ve Ezine MYO Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da katılım gösterdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yürütücülüğündeki projenin açılış sunumları Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir tarafından yapıldı ve ardından toplantı proje sunumları ile devam etti. Proje koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan COMPOSTER projesinin öncelikleri, hedef kitlesi, faaliyetleri ve fikri çıktıları hakkında detaylı bilgiler aktararak günümüzde kompostlamanın toprak sağlığını koruma ve organik tarım açısından önemine dair bilgiler verdi. Ardından projenin Litvanyalı ortağı VšĮ "Žiedinė ekonomika" direktörü Domantas Tracevicius, Universidad Politecnica De Cartagena (İspanya) adına Prof. Dr. Ángel Faz Cano, Çanakkale Teknoloji Gelistirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark) adına Öğr. Gör. Kadir Yılmaz, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Alper Altınok ve ISUBÜ’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci sunumlarını gerçekleştirdi.

Proje ortaklarının kurumsal kapasiteleri, katkıları ve projedeki sorumluluklarını aktardıkları proje sunumları ardından ISUBÜ’ndeki kompost üretim birimlerinde çalışmalar yapıldı. Prof. Dr. Kamil Ekinci, Ziraat Fakültesi Kompost ve Biyogaz laboratuvarının tanıtımını yaparak laboratuvarda yürütülen kompostlama çalışmalarını (kompostlama+biokömür projesini ve bokaşi+antimikrobiyel dayanıklılık gen çalışması ve mutasyon+biyogaz verimini çalışması) detaylı bir şekilde proje çalışanlarına ve katılımcılara aktardı. Diğer taraftan, yavaş piroliz yöntemi biyokömür üretimi irdelendi. Ardından biyokütle laboratuvarına geçilerek mikroalgal biyokütle+atık su arıtımı projesi hakkında detaylı bilgiler verildi. Prof. Ekinci’nin proje ekibine ISUBÜ Ziraat Fakültesi havalandırmalı statik yığın sisteminin işleyişi, yapılan kompostlama çalışmaları hakkında verdiği bilgiler ardından COMPOSTER kick-off etkinliği son buldu.

COMPOSTER projesi etkinlikleri 2022 yılının Aralık ayında Universidad Politecnica De Cartagena (İspanya) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ulus ötesi bilgi paylaşımı toplantısı ile devam edecek.

 

09 Haz 2022

Kick-off Meeting

Kick-off meeting of the Erasmus + project titled “Encouraging Young Farmers to Produce Compost for Healthy Soil and Organic Food Using Innovative Solutions” supported by the European Union will be held on July 26, 2022 at Isparta University of Applied Sciences.