2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen “Encouraging Young Farmers to Produce Compost for Healthy Soil and Organic Food using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin açılış toplantısı 26 Temmuz 2022 tarihinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler proje ekibini ağırlayarak proje hakkında bilgi aldı ve ekibe başarılar dileyerek hediye takdiminde bulundu.

Toplantıya ISUBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Fakir ve Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı,  Türkiye Ulusal Ajansı’ndan uzmanlar Musab Alperen Şafak ve Onat Aydın, proje araştırmacısı ve Ezine MYO Müdürü Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da katılım gösterdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yürütücülüğündeki projenin açılış sunumları Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir tarafından yapıldı ve ardından toplantı proje sunumları ile devam etti. Proje koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan COMPOSTER projesinin öncelikleri, hedef kitlesi, faaliyetleri ve fikri çıktıları hakkında detaylı bilgiler aktararak günümüzde kompostlamanın toprak sağlığını koruma ve organik tarım açısından önemine dair bilgiler verdi. Ardından projenin Litvanyalı ortağı VšĮ "Žiedinė ekonomika" direktörü Domantas Tracevicius, Universidad Politecnica De Cartagena (İspanya) adına Prof. Dr. Ángel Faz Cano, Çanakkale Teknoloji Gelistirme Bölgesi A.Ş. (Teknopark) adına Öğr. Gör. Kadir Yılmaz, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Alper Altınok ve ISUBÜ’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci sunumlarını gerçekleştirdi.

Proje ortaklarının kurumsal kapasiteleri, katkıları ve projedeki sorumluluklarını aktardıkları proje sunumları ardından ISUBÜ’ndeki kompost üretim birimlerinde çalışmalar yapıldı. Prof. Dr. Kamil Ekinci, Ziraat Fakültesi Kompost ve Biyogaz laboratuvarının tanıtımını yaparak laboratuvarda yürütülen kompostlama çalışmalarını (kompostlama+biokömür projesini ve bokaşi+antimikrobiyel dayanıklılık gen çalışması ve mutasyon+biyogaz verimini çalışması) detaylı bir şekilde proje çalışanlarına ve katılımcılara aktardı. Diğer taraftan, yavaş piroliz yöntemi biyokömür üretimi irdelendi. Ardından biyokütle laboratuvarına geçilerek mikroalgal biyokütle+atık su arıtımı projesi hakkında detaylı bilgiler verildi. Prof. Ekinci’nin proje ekibine ISUBÜ Ziraat Fakültesi havalandırmalı statik yığın sisteminin işleyişi, yapılan kompostlama çalışmaları hakkında verdiği bilgiler ardından COMPOSTER kick-off etkinliği son buldu.

COMPOSTER projesi etkinlikleri 2022 yılının Aralık ayında Universidad Politecnica De Cartagena (İspanya) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ulus ötesi bilgi paylaşımı toplantısı ile devam edecek.