2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Cartagena Teknik Üniversitesi’nde (Universidad Politecnica De Cartagena - UPCT, Spain) gerçekleştirildi. Toplantıya ÇOMÜ ekibinden proje koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan ve araştırmacılar Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır yanı sıra, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, Öğr. Gör. Burcu Kayacı, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz ve Dr. Savaş Gürdal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci ve Ziraat Mühendisi Emine Ekinci ile VšĮ "Žiedinė ekonomika" (Litvanya)’dan Domantas Tracevičius olmak üzere tüm proje ekibi katılım gösterdi.

Toplantının 15 Kasım 2022 tarihindeki ilk oturumunda Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Catalina Egea Gilabert, İnşaat ve Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Juan T. García Bermejo ve UPCT adına koordinatör Prof. Dr. Ángel Faz Cano açılış konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmaları ardından Prof. Dr. Yasemin Kavdır “Compost use in agriculture”, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz “Compost marketing tactics and strategies”, Prof. Dr. Ángel Faz Cano “Problematic of pig slurry management: valorization of slurry through advanced technologies”, Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu “Social contribution of the project: Stages of creating Widespread impact between the COMPOSTER and the producer”, Domantas Tracevicius “Plan for equipment and process for regional park composting site” ve Prof. Dr. Kamil Ekinci “Composting of opium poppy processing solid waste with poultry manure: effects of airflow rate on compostins losses” başlıklı birer sunum yaptı. Sunumlar ardından proje ekibi odak grup toplantısını gerçekleştirdi.

Etkinliğin izleyen günlerinde Murcia bölgesindeki kompost üretim çiftlikleri ziyaret edildi. Özel şirketler tarafından işletilen hayvan gübresi kompostlama tesisleri ve hayvan sıvı gübresi arıtma tesislerinde proje ekibine sahada çalışan akademisyenler, teknik personel ve şirket yetkilileri tarafından detaylı bilgiler aktarıldı. Kompost üretim tesislerindeki çalışmalar ardından İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia Bölgesi'nde bulunan San Pedro del Pinatar yerleşmesine gidildi. Salinas ve Arenales de San Pedro del Pinatar Bölge Parkı içinde bulunan, 20. yüzyılın başlarında, Mar Menor'un sularını tuz göletlerine aktarmak amacıyla inşa edilen yel değirmenleri ziyaret edildi. Daha sonra proje ekibi Molino de Quintín'in eteğinde, Avrupa'nın en büyük açık hava deniz suyu tedavisi alanı olarak kabul edilen Mar Menor'un ünlü çamur banyoları alanında gözlemler yapma fırsatı buldu.

COMPOSTER projesinin bir sonraki ulusötesi toplantısı Litvanya’lı partner VšĮ "Žiedinė ekonomika" evsahipliğinde Vilnius’ta gerçekleştirilecek.