2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions – COMPOSTER” başlıklı projenin multipler event kapsamında 24-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinatörü Prof. Dr. Kamil Ekinci ve proje ekibi tarafından Isparta İlinde çiftçiler, öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 46 katılımcıya teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrasında tüm katılımcılara anket düzenlenmiştir. Ayrıca, eğitim sonucunda tüm katılımcılara sertifika takdim edilmiştir. Eğitimler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.