2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions – COMPOSTER” başlıklı projenin multipler event kapsamında Çanakkale Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Ezine ilçesi genç çiftçileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımla gerçekleşen teorik ve uygulamalı eğitimler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda 30-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirlmiştir. Toplantıda Prof. Dr. Hasan Özcan, Prof. Dr. Yasemin Kavdır ve Dr. Savaş Gürdal çeşitli eğitim sunumları yapmışlardır. Takiben günde ise Prof. Dr. Yasemin Kavdır tarafından yığın ve kafes tipi kompost yapımının nasıl yapılması ile ilgili uygulama yapılmıştır. Eğitim öncesi ve eğitim sonrası katılımcılara anket düzenlenmiştir. Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verilmiştir. Ezine Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen eğitim yanında 29 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine ÇOMÜ Team üzerinde online eğitim verilmiştir. Eğitime katılan toplam 262 öğrenciye sertifika verilmiştir.